مهمترین دستاوردهای پژوهشی:
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 919

مهمترین دستاوردهای پژوهشی:

1 بیوتکنیک پرورش ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان در سيلو (مخازن استوانه‌ای)

2- کاربرد مکمل غذایی پودر ریزوم زنجبیل در تحریک و بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان پرورشی

3- کاربرد اسانس آویشن شیرازی در کنترل آلودگی­های قارچی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان           

4- استفاده از واریته ایرانی تخم پنبه به جای سویا در جيره غذايي ماهی قزل­آلاي رنگين­كمان 

5- جمع­آوری و شناسایی انگل­های ماهیان رودخانه چشمه­کیله تنکابن

6- اثرات  Eltosil (سوماتوتروپین گاوی نوترکیب 1%) بر شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان  

7- بهبود عملکرد رشد لارو ماهی آزاد دریای خزر با تنظیم شدت و دوره نوری نور قرمز

8- اسانس آویشن شیرازی ماده جدید بیهوش­کننده ماهی     

9- پرورش و آدابتاسیون ماهی آزاد دریای خزر تا وزن 250 گرم

10- دستیابی به بیوتکنیک پرورش ماهي آزاد درياي خزر در آب شیرین   

11- تعیین اثرات پساب کارگاه­هاي تکثير و پرورش ماهيان سردآبي و ساير فعاليت­هاي انساني بر اکوسيستم رودخانه چشمه­کيله تنکابن

12- تعيين فاصله مناسب بين مزارع تكثير و پرورش ماهي قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه چشمه‌کیله تنکابن

13- تعیین مکان‌های مناسب جهت رهاسازی بچه‌ماهیان آزاد دریای خزر در رودخانه چشمه‌کیله تنکابن

14- استانداردسازی عملیات بیمه­گری و ارزیابی خسارات در واحدهای پرورشی ماهیان سردآبی      

15- تولید نسل  G1 ماهي آزاد درياي خزر در آب شیرین            

16- تولید مولدین ماهی آزاد دریای خزر از ماهیان پرورشی دو تابستانه در محیط محصور

17- حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر با تولید 100،000 عدد بچه ماهی آزاد دریای خزر از مولدین وحشی مهاجر به رودخانه­های مهم حوضه جنوبی دریای خزر و رهاسازی آنها در مرحله اسمولت در همان رودخانه­ها 

18- ایجاد بانک اسپرم از مولدین ماهی آزاد دریای خزر برای نخستین بار در کشور

19- تعیین هویت ژنتیکی مولدین ماهی آزاد دریای خزر مهاجر به رودخانه­های چشمه­کیله، سردآبرود و چالوس (استان مازندران) و کرگانرود و آستارا (استان گیلان)

20- ایجاد بانک ژن زنده، سلولی و مولکولی ماهی آزاد دریای خزر برای نخستین بار در کشور

21 - ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و صیادان محلی نسبت به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر     

22- بهبود مدیریت و ساختار بهداشتی مراکز تکثیر و مزارع پرورش ماهیان سردآبی استان زنجان 

23- کاربرد مکمل غذایی پودر عصاره خشک گیاه مرزنگوش و صبر زرد در صنعت آبزی­پروری جهت تحریک و بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان پرورشی   

24- تعیین توان تولید قنات صالح­آباد تهران و معرفی گونه ماهی مناسب جهت پرورش در آن

25- تولید ماهی آزاد چهار تابستانه دریای خزر از بچه­ماهی نسل G1  تولید شده در محیط محصور     

26- تولید نسل  G2 ماهي آزاد درياي خزر در آب شیرین

27- شناسایی عوامل خطر بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی غرب استان مازندران            

28- کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل­آلاي رنگین­کمان در مرحله انكوباسيون با استفاده از محلول آنولیت خنثی

29- پرورش ماهی آزاد دریای خزر در مزارع پرورش ماهی شهرستان ایجرود استان زنجان   

30- تعیین وضعیت رشد و ساختار سنی ماهی آزاد در سواحل ایرانی دریای خزر    

31- تعیین هویت و تهیه شناسنامه ژنتیکی مولدین ماهی آزاد دریای خزر مرکز بازسازی ذخایر کلاردشت تکثیر شده در سال 1395

32- تعیین هویت و تهیه شناسنامه ژنتیکی مولدین ماهی قزل­آلای رنگین­کمان مزارع منتخب کشور

33- ایجاد بانک ژن زنده، سلولی و مولکولی از ذخایر سالم ماهی قزل‌آلای رنگين‌کمان شناسنامه‌دار با سلامت بالا برای نخستین بار در کشور

34- دستورالعمل فني پیشگیری و کنترل عوامل خطر محیطی و مدیریتی مؤثر در بروز برخی از بیماری­های ویروسی خاص   

35- دستورالعمل ترويجي مولدسازی ماهی قزل‏آلای رنگین کمان عاری از بیماری 

36- کاربرد ضد­باکتریایی (استرپتوکوکوس اینیایی) عصاره و نانو عصاره مرزنگوش به روش برون­تنی و درون­تنی در ماهي قزل­آلای رنگين­کمان          

37- کسب دانش فنی راه‌اندازی نخستین پایلوت نیمه صنعتی الگویی تکثیر و پرورش قزل  آلای رنگین‌کمان با رعایت کامل اصول ایمنی زیستی در کشور 

38- تولید گله ماهیان مولد پایه شناسنامه­دار با سلامت بالا از ذخایر ژنی موجود در کشور

39- تولید تخم چشم­زده و بچه ماهی قزل‌آلای رنگين‌کمان بارور، با سلامت بالا و دارای شناسنامه ژنتیکی برای نخستین بار در کشور  

40- ایجاد بانک اسپرم از ماهیان قزل‌آلای رنگين‌کمان شناسنامه‌دار با سلامت بالا برای نخستین بار در کشور      

41- دستورالعمل بهگزینی پیش مولدین ماهی قزل‏آلا جهت تکثیر و تولید تخم و لارو شناسنامه دار با سلامت بالا   

42- دستورالعمل استفاده از داروها، مواد شیمیایی و ضد­عفونی­کننده­ها در  مرکز پيش­قرنطينه توليد قزل  آلای رنگین‌کمان عاري از بيماري­های خاص

43-  دستوالعمل بهداشتی و استقرار ايمني زيستي در آزمایشگاه‌ها، انبارها و مرکز پيش­قرنطينه توليد قزل  آلای رنگین‌کمان عاري از بيماري­های خاص

44- تولید جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزر  و واگذاری دانش فنی آن به بخش خصوصی     

45- تولید 50،000 عدد ماهی آزاد دریای خزر جهت پشتیبانی از قفس­های مستقر در دریای خزر

46- استقرار سیستم استاندارد ایزو 17025در آزمایشگاه های ژنتیک و اصلاح نژاد و بهداشت و بیماریهای آبزیان مرکز

My title

منوی کاربری

My title