ریاست مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
گروه تکثیر و پرورش
گروه بهداشت و بیماریها
مسعود حقیقی
سمت: مسئول گروه بیماری های ویروسی و میکروبی
مرتبه علمي: دکتری تخصصی فارماکولوژی - دانشیار پژوهشی
تلفن: 01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: masoud126@yahoo.com
گروه اکولوژی
گروه ژنتیک و اصلاح نژاد
گروه فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل
محققین مرکز
مسعود حقیقی
سمت: مسئول فنی بهداشتی طرح کلان تولید ماهی قزل آلای SPF
مرتبه علمي: دکتری تخصصی فارماکولوژی - دانشیار پژوهشی
تلفن: 8-01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: masoud126@yahoo.com
میثم عرفانی
سمت: کارشناس ژنتیک کیفی، مدیر کیفیت آزمایشگاه های مرکز
مرتبه علمي: دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
تلفن: 8-01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: meysamtavoli@yahoo.com
امور مالی
امور اداری
واحد حراست