رئیس مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
گروه تکثیر و پرورش
گروه بیماریهای تغذیه و ژنتیک
گروه بیماریهای ویروسی و میکروبی
گروه اکولوژی
گروه ژنتیک و اصلاح نژاد
گروه فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل
محققین مرکز
میثم عرفانی
سمت: کارشناس ژنتیک کیفی، مدیر کیفیت آزمایشگاه های مرکز
مرتبه علمي: استادیار پژوهشی
تلفن: 01144461788
فکس: 01144461788
ايميل: meysamtavoli@yahoo.com
امور مالی
امور اداری
واحد حراست