ریاست مرکز
معاونت پژوهش و فناوری
مسعود حقیقی
سمت: سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز
مرتبه علمي: دکتری تخصصی فارماکولوژی - استادیار پژوهشی
تلفن: 011 54245534
فکس:
ايميل: masoud126@yahoo.com
گروه تکثیر و پرورش
گروه فیزیولوژی تغذیه و تولید مثل
گروه بهداشت و بیماریها
مسعود حقیقی
سمت: مسئول گروه بیماری های ویروسی و میکروبی مرکز
مرتبه علمي: دکتری تخصصی فارماکولوژی - استادیار پژوهشی
تلفن: 01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: masoud126@yahoo.com
گروه ژنتیک و اصلاح نژاد
گروه اکولوژی
محققین مرکز
مسعود حقیقی
سمت: مسئول فنی بهداشتی طرح کلان تولید ماهی قزل آلای SPF
مرتبه علمي: دکتری تخصصی فارماکولوژی - استادیار پژوهشی
تلفن: 8-01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: masoud126@yahoo.com
میثم عرفانی
سمت: کارشناس ژنتیک کیفی، مدیر کیفیت آزمایشگاه های مرکز
مرتبه علمي: دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریا
تلفن: 8-01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: meysamtavoli@yahoo.com
محمد تقی آژیر
سمت: کارشناس آزمایشگاه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
مرتبه علمي: کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن: 8-01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: azhir3@yahoo.com
امور مالی
امور اداری
حسن قربان ساسانی
سمت: مسئول امور اداری، رابط آموزش مرکز
مرتبه علمي: کارشناس زبان انگلیسی -کارشناس مسئول امور اداری
تلفن: 01154245227
فکس: 01154245534
ايميل: hasansasni20@gmail.com
واحد حراست