مرکز تحقيقات ماهيان سرآبي کشور ( تنکابن)

مرکز تحقيقات ماهيان سرآبي کشور ( تنکابن)

cfrc@ifro.ir
<br />ecetonkabon@ifro.ir

cfrc@ifro.ir
ecetonkabon@ifro.ir

54245534 -011 فکس
<br />54245227-8 -011
<br /> 54245533 -011

54245534 -011 فکس
54245227-8 -011
54245533 -011

تماس با ما

شما مي‎توانيد علاوه بر تکميل فرم، از راه‎هاي بالا نيز با ما ارتباط برقرار کنيد ما آماده پاسخگويي در تمام زمينه ها هستيم.

فکس:01154245534
تلفن های تماس:
54245533
 54245227-8
My title

My title
تماس با ما