امکانات و تجهیزات مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور-تنکابن
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1642

تأسیسات و تجهیزات گروه تکثیر و پرورش مرکز:

سالن قرنطینه (اتاق سرپرستی، انبار غذا و دارو، سالن پرورش مشتمل بر 60 عدد حوضچه تحقیقاتی 2 متر مکعبی مجهز به دستگاه غذاده خودکار و هواده)، سالن تکثیر، سالن انکوباسیون (6 عدد انکوباتور عمودی دو قلو و 16 عدد انکوباتور کالیفرنیایی)، سالن پرورش لارو (14 عدد وان 3 متر مکعبی)، سایت ماهی آزاد (2 عدد استخر مستطیلی بتنی به مساحت هر کدام 40 متر مربع، 14 عدد وان 9 متر مکعبی، 2 عدد انکوباتور عمودی دو قلو، 8 عدد انکوباتور کالیفرنیایی)، 2 عدد دستگاه ازن ژنراتور، 2 عدد دستگاه اکسیژن ساز، درام فیلتر، 3 عدد سیستم خنک­کننده آب (چیلر)، اتاق ژنراتور، 3 حلقه چاه دهان گشاد با دبی 6 تا 12 لیتر در ثانیه، یک حلقه چاه عمیق با دبی 6 لیتر در ثانیه و یک حلقه چشمه با دبی 6 تا 12 لیتر در ثانیه در فاصله 1500 متری مرکز می­باشد.

تجهیزات بخش ماهی آزاد:

12 عدد وان 9 متر مکعبی برای نگهداری

2 عدد استخر مستطیلی بتنی به مساحت هر کدام 40 متر مربع

8 عدد انکوباتور کالیفرنیایی برای نگهداری بچه ماهی

2 عدد انکوباتور عمودی با ورودی آب 10 درجه سانتیگراد و ظرفیت 200،000 عدد تخم به ازای هر انکوباتور

سیستم برگشتی آب مجهز به درام فیلتر و سیستم تزریق ازن

 

 تجهیزات بخش ماهی قزل آلای رنگین کمان طرح کلان :

-چاه ها مجهز به برجک هواده، سیستم اکسیژن دهی و تزریق ازن به منظور ضدعفونی کامل آب ورودی به استخرهای نگهداری مولدین و بچه ماهیان قزل آلا-سیستم خنک کننده برای نگهداری تخم سبز تا تخم چشم زده

60 عدد حوضچه بتنی با حجم 2 متر مکعب

6 عدد انکوباتور عمودی (دوقلو) با آب 10 درجه سانتیگراد از تخم سبز تا چشم زده با دبی 3 -2 لیتر در دقیقه برای هر انکوباتور

16 عدد انکوباتور کالیفرنیایی به منظور نگهداری بچه ماهی تا 1 گرم

14عدد وان 3 متر مکعبی برای نگهداری بچه ماهی تا وزن 50 تا 100 گرم    

  
 
 
My title

منوی کاربری

My title My title