به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، سلمان ملک پور کلبادی نژاد عضو هیأت علمی این مرکز در کنفرانس بین المللی آبزی پروری نوآورانه (Innovative Aquaculture) که در تاریخ های 28 و 29 فروردین ماه سال جاری توسط دانشگاه های چیانگ مای کشور تایلند و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت مجازی برگزار شد شرکت نمود و در تاریخ 1403/1/28 مقاله خود با عنوان: اندام دفع آمونیاک اضافی آبشش در گربه ماهیان دریایی (Extra branchial ammonia excretory organ in the Plotosidae marine catfishes) را به صورت سخنرانی ارائه نمود. خلاصه ای از این سخنرانی که به صورت مجازی برگزار گردید به ذیل می باشد:
گربه ماهی دریایی (Plotosus lineatus) به دلیل داشتن اندام دنریتیک ارگان (dendritic organ: DO) در بین تمام ماهیان استخوانی شناخته شده منحصر به فرد است. نتایج بررسی اثرات شوری های مختلف (آب لب شور (3 گرم در لیتر)، شوری دریا، شاهد (35 گرم در لیتر) و شوری بالا (60 گرم در لیتر)) بر روی مکانیزم ترشح آمونیاک این گونه نشان داد که آبشش همچنان به عنوان جایگاه اصلی خارج سازی آمونیاک می باشد با این حال مکانیزم خارج سازی آمونیاک تحت تأثیر شوری محیطی قرار می گیرد. به طور کلی شناسایی بیان پروتئین Rhesus-associated glycoprotein (Rhag/ Rhbg-like) و ژن rhcg1 و نیز اثرگذاری بافت DO در خارج سازی آمونیاک از بدن ماهی بیانگر نقش فیزیولوژیک این اندام در مکانیزم های خارج سازی آمونیاک در آب شور است.