مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور دارای 3 آزمایشگاه تخصصی ( شیمی‌آب، ژنتیک، بهداشت و بیماریها) می باشد.
چهارشنبه 11 دی 1398    
بازدید: 548

 تعرفه خدمات آزمایشگاهی سال 99
 
- آزمایشگاه شیمی‌آب
انجام آزمايش‌هاي فيزيکي و شيميايي آب و پساب بر اساس استانداردهای ملي و بين‌المللي
 
 
 

- آزمایشگاه بهداشت و بیماریها

انجام آزمايش‌هاي باکتری شناسی، انگل شناسي و قارچ شناسي در آب و ماهی بر اساس استانداردهای ملي و بين‌المللي.
  
 

- آزمایشگاه ژنتیک

انجام آزمايش‌هاي ژنتیک مولکولی جهت تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان به روش ریزماهواره ( Microsatellite ).  
 
My title

منوی کاربری

My title