مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور دارای 3 آزمایشگاه تخصصی ( شیمی‌آب، ژنتیک، بهداشت و بیماریها) می باشد.
چهارشنبه 11 دی 1398    
بازدید: 1561

مدیر ارشد آزمایشگاه های مرکز:  سرکار خانم دکتر لشگری
مدیر کیفیت آزمایشگاه های مرکز:  جناب آقای دکتر عرفانی
 
آزمایشگاه شیمی‌آب
 انجام آزمايش‌هاي فيزيکي و شيميايي آب و پساب بر اساس استانداردهای ملي و بين‌المللي
مسئول آزمایشگاه شیمی آب، جناب آقای دکتر عرفانی 
 
 

 آزمایشگاه بهداشت و بیماریها

انجام آزمايش‌هاي باکتری شناسی، انگل شناسي و قارچ شناسي در آب و ماهی بر اساس استانداردهای ملي و بين‌المللي.
مسئول آزمایشگاه بهداشت و بیماری ها، جناب آقای مهندس لشتوآقائی  
 

 آزمایشگاه ژنتیک

انجام آزمايش‌هاي ژنتیک مولکولی جهت تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان به روش ریزماهواره ( Microsatellite ).  
مسئول آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نژاد، جناب آقای مهندس پورغلام 
My title

منوی کاربری

My title