مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور دارای 3 آزمایشگاه تخصصی ( شیمی‌آب، ژنتیک، بهداشت و بیماریها) می باشد.
چهارشنبه 11 دی 1398    
بازدید: 2180

مدیر ارشد آزمایشگاه های مرکز:   خانم دکتر سلطنت نجار لشگری
مدیر کیفیت آزمایشگاه های مرکز:  آقای دکتر میثم عرفانی
 
آزمایشگاه شیمی‌آب
 انجام آزمايش‌هاي فيزيکي و شيميايي آب و پساب بر اساس استانداردهای ملي و بين‌المللي
مسئول فنی آزمایشگاه شیمی آب،  آقای دکتر میثم عرفانی 
 
 

 آزمایشگاه بهداشت و بیماریها

انجام آزمايش‌هاي باکتری شناسی، انگل شناسي و قارچ شناسي در آب و ماهی بر اساس استانداردهای ملي و بين‌المللي.
مسئول آزمایشگاه بهداشت و بیماری ها، آقای مهدی محمد علی خانی  
 

 آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نژاد

انجام آزمايش‌هاي ژنتیک مولکولی جهت تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان به روش ریزماهواره ( Microsatellite ).  
مسئول آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نژاد، آقای مهندس حمزه پورغلام 
My title

منوی کاربری

My title My title