طرح کلان خودکفایی و انتقال دانش فنی برای...

شناسنامه طرح نام طرح: طرح تولید مولدین نسل پایه قزل آلای رنگین کمان عاری از بیماری خاص کارفرما : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هماهنگ کننده : سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی پشتیبان : استانداری...

ادامه مطلب
1