درباره موسسه

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور با دارا بودن 5 گروه تخصصی (تکثیر و پرورش، اکولوژی، ژنتیک ، بهداشت و بیماری‌ها، تغذیه و فیزیولوژی)، 3 آزمایشگاه (شیمی‌آب، ژنتیک، بهداشت و بیماری‌ها) و سالن‌های تکثیر، انکوباسیون و پرورش، از سال 1384 تاکنون پروژه‌های تحقیقاتی مختلفی را در زمینه ماهیان سردآبی با الویت ماهی آزاد دریای خزر انجام و یا در دست اجرا دارد.