به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن روز چهارشنبه 8 فروردین 1403، ابوالفضل سپهداری، رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مجری طرح کلان ملی تولید انبوه قزل آلای رنگین کمان عاری از عوامل بیماری زای خاص (SPF) در این مرکز حضور یافت و در جلسه مشترکی با رئیس مرکز و مشاور تکثیر و پرورش طرح کلان شرکت نمود. در ابتدا سلطنت نجار لشگری، رئیس مرکز پس از خوشامدگویی، تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات گزارشی از اقدامات تحقیقاتی انجام شده در فاز دوم طرح و تکمیل و تجهیز سایت های تکثیر و پرورش ارائه و برنامه ها و اقدامات آتی مرکز جهت تحقق اهداف فاز دوم طرح را تشریح نمود. در ادامه رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان مؤسسه و مجری طرح کلان از زحمات و پیگیری های مستمر رئیس و همکاری کلیه کارکنان این مرکز در پیشبرد امور طرح تشکر نمود و به ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده در راستای امضاء نسخ متمم قرارداد فاز دوم طرح در سطح ملی و اقدامات حمایتی انجام شده از بخش خصوصی سرمایه گذار فاز دوم طرح جهت ایجاد مرکز تولید صنعتی تخم چشم زده قزل آلای رنکین کمان شناسنامه دار قابل رقابت با محصول مشابه وارداتی پرداخت. در پایان بازدید از پیش مولدین قزل آلای رنگین کمان با سلامت بالا، بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان SPF تولید شده در سطح آزمایشگاهی و عملیات بازسازی، تکمیل و تجهیز سایت های اصلی و پشتیبان تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان SPF این مرکز انجام شد.