به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، حضور میدانی محققان با هدف توسعه کشاورزی دانش بنیان و پاسخگویی به مسائل و مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی و هماهنگی های انجام شده با جهانگیر علیزاده، سرپرست هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران؛ هادی زاده، عمرانی و عباس نژاد رؤسای مدیرت جهاد کشاورزی، اداره شیلات و مرکز جهاد کشاورزی کلوده شهرستان محمودآباد، مهندس محمد تقی آژیر، پژوهشگر مروجان ارشد این مرکز و محقق معين مراكز جهاد كشاورزي سرخرود شهرستان محمودآباد و گزنک شهرستان آمل و همچنین عضو كميته شیلات و آبزیان محققان معين همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در قالب اولین کاروان سراسری محققان معین استان مازندران در مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان روستای لامیزده شهرستان محمودآباد حضور یافت و ضمن برگزاری کارگاه آموزشی بررسی مشکلات تولید ماهیان سردآبی پاسخگوی مسائل و مشکلات بهره برداران بود.