ایجاد تنوع گونه ای در پرورش ماهی، یکی از اولویت های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بوده که معرفی ماهی آزاد دریای کاسپین به قفس های دریایی، در همین راستا است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تات به نقل از مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سلطنت نجار لشگری رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، از پروژه معرفی ماهی آزاد دریای کاسپین به قفس های دریایی خبر داد و گفت: این پروژه، یکی از مهمترین پروژه های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به شمار می رود که با همکاری پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور، در حال انجام است.
نجار لشگری افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی استفاده حداکثری و بهینه از آبهای دریایی به ویژه آب لب ‌شور دریای کاسپین با رعایت الزامات محیط زیستی است، افزود: از زمان استقرار قفس های پرورش ماهی در دریای کاسپین، گونه سردآبی معرفی شده به قفس ها ماهی قزل آلای رنگین کمان بوده که به صورت محدود مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.
وی ادامه داد: جایگزین مناسب قزل آلای رنگین کمان غیر بومی در حال پرورش در دریای کاسپین، ماهی بومی آزاد دریای کاسپین است که طی ۲ دهه گذشته مطالعات پژوهشی در زمینه تکثیر و پرورش آن در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در تنکابن آغاز شده و در سال‌های اخیر با مشارکت پژوهشکده آبزی‌پروری آب های داخلی کشور در بندرانزلی، نسل سوم پرورشی این ماهی به قفس های کوچک مقیاس در دریای کاسپین معرفی شد.
به گفته این مقام مسئول، انتقال دانش فنی تکثیر و پرورش ماهی آزاد دریای کاسپین به بخش خصوصی توسط مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور و تولید بچه ماهی نسل ششم پرورشی آن در سال گذشته توسط بخش مذکور با همکاری این مرکز و فروش بچه ماهیان نسل های پنجم و ششم پرورشی به مراکز مختلف تکثیر و پرورش کشور فرصتی مغتنم است تا با هم افزایی بین‌ سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بخش خصوصی، تعهدات سازمان شیلات ایران در برنامه هفتم مبنی بر تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس های دریای کاسپین محقق شود.
نجار لشگری ادامه داد: در این راستا اهلی سازی، مولد سازی و تولید انبوه بچه ماهی جهت پرورش در دریای کاسپین، حل مشکل بازاریابی و فروش ماهیان پرورش یافته در قفس، استقرار سامانه های پایش و نظارت از راه دور مزارع قفس، در نظر گرفتن اراضی ساحلی مناسب برای استقرار شهرک های پشتیبان مزارع قفس، ایجاد سایت های پشتیبان مزارع قفس در کرانه ساحلی دریای کاسپین، استفاده از قفس های کوچک مقیاس جهت ورود جوامع صیادی و تشکل های محلی به آبزی پروری دریایی، امکان سنجی استفاده از قفس های غوطه ور جهت پرورش ماهی، تخصیص اعتبارات دولتی جهت انجام و تکمیل مطالعات پرورش ماهی در قفس و مستقر کردن قفس های پایلوت در سه نقطه از حوضه جنوبی دریای کاسپین به منظور انجام و تکمیل مطالعات پرورش ماهی در قفس، بهره گیری از تمامی توانمندی های علمی و فنی داخلی در امکان سنجی پرورش ماهی در قفس و تعیین مکان مناسب پلی گون های پرورش ماهی، تصمیم گیری و تصمیم سازی پرورش ماهی در قفس با در نظر گرفتن امکانات، شرایط و ظرفیتهای موجود در کشور شامل ادوات و تجهیزات قفس، تأمین گونه مناسب، ملاحظات زیست محیطی، ارزیابی زیست محیطی اکوسیستم های پرورش ماهی در قفس و صرفه اقتصادی، تدوین زمانبندی تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه پرورش ماهی در قفس و فراهم کردن الزامات اداری و اجرایی آن با مشارکت سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بخش خصوصی و ضرورت بازنگری و توان تولید در قفس از موضوعات بسیار مهم در امکان تحقق برنامه ها و ایجاد تعهدات حاکمیتی کشور در حوزه پرورش ماهی در قفس به شمار می رود.
این مقام مسئول افزود: محدودیت منابع آبی، محدودیت های محیط زیستی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های پرورش ماهی مستقر در دریای کاسپین، بلاتکلیفی صاحبان قفس به دلیل فراهم نبودن گونه بومی با کمیت و کیفیت مناسب جهت پرورش در قفس، تک گونه ای بودن صنعت آبزی پروری سردآبی کشور، وابستگی صنعت آبزی پروری سردآبی کشور به گونه غیر بومی و وارداتی قزل آلای رنگین کمان و بروز بیماری های ناشی از واردات تخم چشم زده گونه غیر بومی قزل آلای رنگین کمان به کشور، از جمله مشکلاتی است که با معرفی ماهی آزاد به قفس های دریایی، قابل حل خواهد بود.
نجار لشگری، افزایش تنوع گونه ای پرورش ماهی در قفس کشور و رونق صنعت پرورش ماهی در قفس در دریای کاسپین را از مهمترین آثار اقتصادی - اجتماعی و اجرایی پروژه مذکور دانست و گفت: درآمدزایی و اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم با این طرح به وقوع خواهد پیوست که توسعه اقتصاد دریا محور، توسعه و رونق گردشگری و کسب و کارهای شیلاتی را در پی دارد.
رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، در ارتباط با تأثیر معرفی ماهی آزاد به قفس های دریایی بر ایجاد امنیت غذایی، گفت: با به نتیجه رسیدن تحقیقات مذکور، صنعت آبزی پروری سردآبی کشور از حالت تک گونه ای خارج شده و به جای وابستگی به واردات گونه غیر بومی قزل آلای رنگین کمان، از گونه بومی قابل رقابت جهت تکثیر و پرورش استفاده خواهد کرد. ضمن اینکه در سطح منطقه اولین کشور تولیدکننده ماهی آزاد در قفس های مستقر در دریای کاسپین خواهیم بود و با تولید انبوه نسل های بالای پرورشی این ماهی، بخش اعظمی از تعهدات کشور در برنامه هفتم توسعه
عملیاتی شده و با افزایش تولید گوشت در دریای کاسپین، امنیت و به تبع آن اقتدار غذایی کشور افزایش می یابد.
https://www.areeo.ac.ir/fa-IR/AREEO/1/news/view/16954/193555/Staging