به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، روز سه شنبه 20 تیر 1402، نشست تخصصی پرورش ماهی آزاد در محیط های محصور با تأکید بر پرورش در قفس و ششمین نشست شبکه توسعه آبزی پروری آبهای داخلی توسط مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور و به میزبانی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد. در این نشست رئیس و معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور، رئیس و مسئول گروه تکثیر و پرورش مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، رئیس، معاون پژوهش و فناوری و برخی از محققان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، مدیر عامل شرکت تکثیر و پرورش ماهی آزاد دریای کاسپین و نماینده شرکت مکین دریا کاسپین به صورت حضوری و مسئول طرح پرورش ماهي در قفس و برخی از کارشناسان سازمان شيلات ايران، رؤسا و محققان پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی عضو شبکه توسعه آبزی پروری آبهای داخلی، آبزی پروران و سرمایه گذاران بخش خصوصی و ... به صورت مجازی شرکت داشتند.
در ابتدا خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور به عنوان دبیر نشست ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان در خصوص برنامه های اجرایی نشست، سخنرانان و عناوین سخنرانی ها توضیحاتی ارائه داد. در ادامه دکتر بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ضمن تبیین اهداف برگزاری نشست و سیاست های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بیان نمود که با توجه به اهمیت ماهی آزاد دریای کاسپین، مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی حدود بیست سال قبل تأسیس شده و نتایج پروژه های اجرا شده مانند بیوتکنیک تکثیر، پرورش، مولدسازی و اهلی سازی ماهی آزاد دریای کاسپین به بخش خصوصی منتقل شده است. همچنین به موافقت سازمان محیط زیست با جایگزینی تدریجی ماهی آزاد با ماهی قزل آلا در قفس های مستقر در دریای کاسپین اشاره و اعلام نمود در این راستا طرح کلان ملی توسعه فناوری تکثیر نسل پنجم ماهی آزاد و تولید ماهی پرواری نسل ششم جهت معرفی به قفس های مستقر در دریای کاسپین به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ارائه شد و اظهار امیدواری کرد که به زودی اجرایی گردد. ایشان در ادامه در ارتباط با تولید ماهیان دریایی در قفس در دریای کاسپین اشاره داشت که با مشارکت علمی و اجرایی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، بخش های خصوصی و حمایت و پشتیبانی سازمان شیلات ایران در پرورش ماهی آزاد به عنوان گونه بومی و اقتصادی دریای کاسپین موفق عمل کرد.
سپس مهندس رنگرز جدی، مجری توسعه پرورش ماهی در قفس سازمان شیلات ایران در خصوص هدف گذاری سازمان شیلات ایران در پرورش ماهی در قفس در برنامه هفتم توسعه (با تأکید بر دریای کاسپین)؛ دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص توسعه پرورش ماهی در قفس در کشور نروژ؛ مهندس ذبیحی، مدیر عامل شرکت تکثیر و پرورش ماهی آزاد دریای کاسپین در خصوص روند اهلی سازی ماهی آزاد دریای کاسپین؛ مهندس راست روان، مسئول گروه تکثیر و پرورش مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در خصوص تکثیر و انکوباسیون ماهی آزاد دریای کاسپین؛ دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در خصوص لزوم ارزیابی های زیستی مبتنی بر ژنتیک در توسعه فناوری تکثیر و پرورش ماهی آزاد دریای کاسپین؛ دکتر فارابی، رئیس بخش تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در خصوص اکولوژی، بیولوژی و برخی خصوصیات فیزیولوژی ماهی آزاد در پرورش در قفس در منطقه جنوبی دریای کاسپین؛ دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در خصوص عملکرد رشد ماهی آزاد در قفس های مستقر در دریای کاسپین (آبهای گیلان) و مهندس ایزدی، کارشناس سازمان شیلات ایران در خصوص معرفی قفس های کوچک مقیاس برای پرورش گونه های بومی سخنرانی نمودند و خانم دکتر لشگری بین و پایان سخنرانی ها به سؤالات مطرح شده توسط شرکت کنندگان پاسخ دادند.
در پایان خانم دکتر لشگری نشست را به شرح ذیل جمع بندی نمود:
1- بهره گیری از توانمندیهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده ها و مراکز تابعه و دانشگاهها در امکان سنجی پرورش ماهی در قفس و تعیین مکان مناسب پلی گون های پرورش ماهی
2- تصمیم گیری و تصمیم سازی پرورش ماهی در قفس با در نظر گرفتن امکانات، شرایط و ظرفیتهای موجود در کشور شامل: ادوات و تجهیزات قفس، تأمین گونه مناسب، ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی زیست محیطی اکوسیستمهای پرورش ماهی در قفس
3- بهره گیری از کلیه توانمندیهای علمی و فنی داخلی
4- تدوین زمانبندی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه پرورش ماهی در قفس و فراهم نمودن الزامات اداری و اجرایی آن با مشارکت سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بخش خصوصی
5- ضرورت بازنگری و توان تولید در قفس از موضوعات بسیار مهم در امکان تحقق برنامه ها و ایجاد تعهدات حاکمیتی کشور
6- برگزاری نشست به صورت فصلی جهت ارائه گزارش اقدامات انجام شده و درصد پیشرفت برنامه هفتم توسعه در حوزه پرورش ماهی در قفس
در حاشیه نشست با اهدا لوح از سوی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از تلاش و پیگیری مهندس ذبیحی جهت توليد نسل ششم ماهي آزاد درياي كاسپين تشکر و قدردانی گردید.