به‌ گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در این بازدید آقای دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد، عضو کمیته محققان معین و تیم یاوران تولید این مرکز پیرو برنامه ریزی قبلی و پس از انجام هماهنگی های لازم با رئیس مرکز جهاد کشاورزی سلیمان آباد شهرستان تنکابن، به همراه خانم ها مهندس کاظمی و تقوی از کارشناسان پهنه آن مرکز به مزرعه پرورش ماهی سردآبی آقای نقی زاده واقع در روستای یوسف آباد عزیمت نمودند و در خصوص شرایط موجود و ظرفیت های پرورشی مباحث مختلفی مطرح شد.

مزرعه با ظرفیت کل نگهداری 5 تن در بخش جنوبی روستا واقع شده است. منبع آب آن چشمه با دبی تقریبی 4 لیتر در ثانیه و میانگین دمای 17-18 درجه سانتیگراد و دارای 2 حوضچه مستطیلی به ابعاد 1/7 × 3 × 7 متر جهت نگهداری بچه ماهیان قزل آلا می باشد. در روز بازدید وزن ماهیان موجود در حوضچه ها 500-600 گرم بود. ضدعفونی حوضچه ها با استفاده از محلول آب نمک، سپس شستشوی زیاد و خشک نگه داشتن و تغذیه ماهیان با استفاده از غذای شرکت فرادانه طبق پروتکل مربوطه انجام می شود . به منظور بررسی سلامت ماهیان بعد از هماهنگی با مدیر مزرعه دو عدد از ماهیان کالبدگشایی و اندام های داخلی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و علیرغم کمبود امکانات مشاهده شده در مزرعه مذکور، به دلیل استفاده مناسب و منظم از حمام نمک در طول دوره پرورش برای ضد عفونی ماهیان از بروز بیماری های مختلف و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شده است.

گفتنی ‌است در این بازدید مشکلات عمده مشاهده شده شامل موارد زیر بود:

- بی اطلاعی مدیر مزرعه از میزان دقیق دبی آب ورودی و وضعیت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و اکسیژن محلول در آب حوضچه ها

- افزایش دمای آب مزرعه تا حدود 22 درجه سانتی گراد

- فقدان برج و تجهیزات هوادهی

در پایان بازدید توصیه‌های فنّی زیر ارائه گردید:

- سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب با حضور کارشناس مربوطه

- نصب دماسنج در محل آب ورودی و خروجی مزرعه جهت ثبت روزانه دمای آب و اطلاع از میانگین تغییرات دمایی طی فصول مختلف سال که نقش مهمی در مدیریت میزان غذای مصرفی ماهیان و در نتیجه هزینه تمام شده تولید دارد.

- استفاده از برج و تجهیزات هوادهی

- تعویض منظم آب حوضچه ها و نصب توری مشبک (شید) روی حوضچه ها در ماههای گرم سال به منظور جلوگیری از افزایش دما و کمک به کاهش دمای آب

- کاهش میزان غذای روزانه در زمانی که دمای آب بالاست و غذادهی به ماهیان در صبح و عصر که دما مناسب تر است