به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن ساعت 11 صبح روز شنبه 23 اردیبهشت 1402، مهندس سلیمانی، رئیس اداره ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه عاملین ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با هماهنگی قبلی و به منظور برگزاری جلسه مشترک با محققان معین در این مرکز حضور یافت. در ابتدای جلسه خانم دکتر لشگری، رئیس این مرکز ضمن عرض خوشامدگویی، معرفی و ارائه گزارش مختصری از فعالیتهای شاخص تحقیقاتی و ترویجی و ظرفیتهای علمی به فعالیتهای محققان معین و یاوران تولید مرکز در سنوات گذشته و موانع و مشکلات مربوطه اشاره و پیشنهاداتی را جهت اثربخشی بیشتر بازدیدها و در نهایت کمک به تولید کنندگان و رونق تولید مطرح نمود. سپس هر یک از محققان معین این مرکز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای خود در مراکز جهاد کشاورزی مربوطه و بیان موانع، مشکلات و پیشنهادات؛ آمادگی و موافقت خود را جهت همکاری و فعالیت به عنوان محقق معین و یاور تولید در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های منتخب اعلام نمودند. در ادامه مهندس سلیمانی، ضمن تشکر از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه محققان معین و یاوران تولید این مرکز، اشاره به اثربخشی بازدیدهای انجام شده با توجه به اعلام بهره برداران، ابراز خرسندی از همکاری با مراکز تحقیقاتی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و بیان مشکلات مربوط به بکارگیری محققان در حوزه ترویج، به لزوم و اهمیت حضور محققان در عرصه به منظور احصاء نیازها، موانع و مشکلات بهره برداران، انتقال دانش فنی و تجربه به بهره برداران، نفوذ دانش در عرصه و اثربخشی بازدیدهای برنامه ریزی و انجام شده اشاره و بر بکارگیری محققان معین در جوامع روستایی و هدف تأکید و به نحوه ساماندهی و فعالیت محققان معین در سال 1402 اشاره نمود.