به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن روز یکشنبه 10 اردیبهشت 1402، دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، مهندس ایرانپور، مشاور فنی و آقای واحدی، مشاور حقوقی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این مرکز حضور یافتند و از سایت های تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان SPF و آزاد دریای خزر و عملیات عمرانی انجام شده مرکز بازید نمودند. خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز حین بازدید ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف تحقیقاتی، عمرانی، پشتیبانی و مالی به برنامه های عمرانی و خرید تجهیزات در دست اقدام مرکز و موانع و چالش های موجود اشاره نمودند. سپس جلسه مشترکی با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در اتاق رئیس مرکز برگزار گردید و پس از ذکر موارد فنی توسط مشاور فنی مؤسسه، اولویت های ساخت و ساز و خرید تجهیزات مرکز به منظور تداوم فعالیتهای تحقیقاتی و اجرای طرح کلان ملی تولید ماهی قزل آلا SPF تعیین و مقرر گردید در اسرع وقت عملیاتی گردند.