به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، مهندس محمدتقی آژیر محقق این مرکز در تاریخ های 6 لغایت 11 اسفند 1401 اقدام به برگزاری دوره آموزشی " معیار های تولید و سنجش کیفیت غذا در آبزی پروری " برای کارشناسان دارای رتبه و پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران نمود. موارد مطروحه در این دوره آموزشی حول محورهای زیر بود:

1- آشنایی با خط تولید کارخانجات تولید غذا ی آبزیان:  

 روشهای ارتقاء کیفیت غذا در خط تولید، آشنایی با تجهیزات موجود در خط تولید مانند: میکسرها- انواع آسیابها و کاربرد هر یک در خط تولید- پولارایزر- کاندیشنر- فیدر- اکسترودر- درایر عمودی و افقی- وکیوم کوتر- کولر و بسته بندی  

2- معرفی نهاده های مورد استفاده در تولید غذا: 

نهاده های موجود در بازارهای ایران، ضرورتها و محدودیتهای استفاده از نهاده های موجود برای تولید غذای کنسانتره، معیارهای انتخاب پروتئین های گیاهی و حیوانی

3- روشهای سنجش فیزیکی و شیمیایی غذای تولیدی:

 تعیین کیفیت ظاهری نهاده ها و غذای تولیدی، روشهای سنجش پروتئین- چربی- خاکستر- رطوبت اسیدهای چرب غیر اشباع و اسیدهای آمینه

4- تعین میزان افت کیفت غذا در مراحل تولید:

بررسی و سنجش کیفیت ظاهری غذا و تأیید آن توسط روشهای آزمایشگاهی

5- روشهای ارتقاء کیفیت غذا در خط تولید و زمان مصرف:

افزودنی های مجاز- ترکیبات مکمل و نحوه بالانس نمودن این ترکیبات در غذای تولیدی