به‌گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در این بازدید آقای دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد، عضو کمیته محققان معین و تیم یاوران تولید این مرکز پیرو برنامه ریزی قبلی و پس از انجام هماهنگی های لازم به همراه خانم مهندس کاظمی، کارشناس پهنه مرکز جهاد کشاورزی سلیمان آباد شهرستان تنکابن، به مزرعه پرورش ماهی آقای نجفی واقع در روستای میاندوج محله عزیمت نمودند و در خصوص شرایط موجود و ظرفیت های پرورشی مباحث مختلفی مطرح شد.

مزرعه مذکور با 7 حوضچه گرد به قطرهای 6، 8 و 10 متر و ارتفاع 1 متر که تعدادی از گونه های مختلف ماهیان خاویاری (فیل ماهی، قره برون و ازون برون) در آنها پرورش داده می شوند و یک استخر خاکی کوچک جهت معرفی و نگهداری بچه ماهیان پرواری گونه های مختلف از جمله کپور وحشی، کپور نقره ای، کپور سرگنده و کپور علفخوار، در بخش جنوبی روستا واقع شده و منبع آب آن چاه با دبی حدود 12 لیتر بر ثانیه و میانگین دمای 17 درجه سانتیگراد، مجهز به برج و سیستم هوادهی می باشد. آب مورد نیاز استخر خاکی از آب خروجی حوضچه های گرد تأمین می شود. ضدعفونی ماهیان حوضچه های گرد با استفاده از نمک معمولی انجام و برای تغذیه ماهیان نیز از غذای شرکت فرادانه استفاده می شود. تجربه 47 ساله مدیر مزرعه و همچنین همراهی دختر ایشان که دانشجوی دکترای شیلات هستند سبب بهبود شرایط نگهداری و پرورش ماهیان شده است.

گفتنی ‌است در این بازدید مشکلات عمده مشاهده شده شامل موارد زیر بود:

- افزایش بی سابقه قیمت خوراک آبزیان و متعاقب آن هزینه بالای تولید

- پرورش چند گونه ای ماهیان

- بی اطلاعی مدیر مزرعه از وضعیت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب

در پایان بازدید توصیه‌های فنّی زیر ارائه گردید:

- سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب با حضور کارشناس مربوطه

- نصب دماسنج در محل آب ورودی و خروجی مزرعه جهت ثبت روزانه دمای آب و اطلاع از میانگین تغییرات دما طی فصول مختلف سال که نقش مهمی در مدیریت میزان غذای مصرفی ماهیان و در نتیجه هزینه تمام شده تولید دارد.

- نصب دستگاه های اکسیژن ساز و ازن در محل ورودی آب و درام فیلتر جهت استفاده از آب برگشتی