به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، روز دوشنبه 21 آذر 1401 مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور حداکثری همکاران در سالن جلسات مرکز برگزار شد. در ابتدا خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز ضمن عرض تسلیت به مناسب ایام فاطمیه و تبریک هفته پژوهش و فناوری به کلیه همکاران به خصوص پژوهشگران مرکز، به ارائه گزارش مختصری از اقدامات پژوهشی، آموزشی و عمرانی مرکز پرداخت. در ادامه هر یک از همکاران ضمن تبریک هفته پژوهش پیشنهاداتی را در راستای بهبود فعالیتهای پژوهشی، آموزشی، اداری، مالی، پشتیبانی و عمرانی مرکز مطرح نمودند. در پایان جلسه خانم دکتر سلطنت نجار لشگری به عنوان پژوهشگر برتر هیأت علمی، آقای دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد به عنوان مروج برتر و آقای مهندس محمد اسمعیل راست روان به عنوان محقق برتر برگزیده در سطح مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با دریافت لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.