به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر میثم عرفانی، عضو هیأت علمی این مرکز در ششمين کنگره بين المللی تحقيقات شيلات و آبزيان ( icfar2022 ) که از تاریخ 25 لغایت 27 آبان 1401 (16-18 November 2022) با حضور متخصصان و محققان حوزه شیلات از کشورهای مختلف به صورت مجازی برگزار گردید شرکت و از ساعت 18-30/17 روز پنج ‌شنبه 26 آبان 1401 ( 17 November 2022 ) مقالات خود با عناوین ذیل را به صورت پوستر ارائه نمود.

- Introduction and distribution of Oligochaeta fauna in Cheshmehkileh

estuary of Tonekabon (south Caspian Sea)

 

- Spatial and temporal of Oligochaeta fauna in Sardabroud estuary

of Chalus (south Caspian Sea)

 

- Study of diversity and distribution of Oligochaeta fauna

in Sefidroud estuary (south Caspian Sea)

 

در این مقالات اعلام گردید که:

کرم ‌های کم‌ تار آبزی یکی از مهمترین گروه ‌های درشت بی‌مهره ‌گان کفزی در اکوسیستم‌ های آبی بوده و به عنوان شاخص کیفیت آب و همچنین منبع غذایی بسیار مهم برای ماهیان و سایر آبزیان به شمار می ‌روند . کم ‌تاران آبزی تقریباً شامل 1700 گونه در قالب 13 خانواده و دارای پراکنش جهانی هستند . از سه اکوسیستم بررسی شده در حوضه جنوبی دریای خزر (رودخانه، مصب و دریا) 3 خانواده شامل: Naididae (3 گونه)، Tubificidae (8 گونه) و Lumbriculidae (3 گونه) شناسایی شدند. برای اولین بار از فون آب ‌شیرین و لب‌ شور رودخانه و مصب چشمه‌ کیله تنکابن 10 گونه، سردآبرود چالوس 9 گونه و سفیدرود 5 گونه گزارش شدند و همبستگی معنی‌داری بین تراکم و توده ‌زنده کرم‌ های کم‌ تار با عوامل محیطی در آب (دما و شوری) و رسوب (دانه بندی و مواد آلی کل) مشاهده شد.