به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر قربانی، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اهداء لوحی از زحمات و تلاشهای صادقانه خانم دکتر لشگری، رئیس این مرکز و همت والای ایشان و کارکنان مرکز در برگزاری بازدید علمی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران صمیمانه تشکر نمود.