به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، جلسه کارگروه پدافند غیر عامل شهرستان تنکابن با حضور نمایند‌گان ادارات دولتی شهرستان تنکابن، روز پنجشنبه 28 مهر 1401 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر نیما نژادمقدم، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن ضمن خوش آمدگویی، گزارش مختصری از عملکرد و برنامه‌ های آتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن در خصوص پدافند غیر عامل ارائه داد و بر ایجاد اتاق سلامت در هر اداره جهت پایش سلامت پرسنل (اندازه ‌گیری برخی از فاکتور‌های مهم از قبیل فشار خون، قند خون، قد و وزن) تأکید و به اعلام آمادگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن جهت اعزام کارشناس به منظور همکاری و آنالیز موارد ذکر شده و همچنین فاکتورهای تکمیلی در حوزه سلامت اشاره نمود. در ادامه  دکتر رضا نژادمقدم، دبیر کارگروه پدافند غیر عامل شهرستان تنکابن به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جلسات گذشته پرداخت و سپس هر یک از اعضاء کارگروه در مورد عملکرد اداره خود در زمینه اجرای پدافند غیر عامل توضیحاتی بیان نمودند. دکتر میثم عرفانی نیز به نمایندگی از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در این جلسه حضور یافت و ضمن ارائه گزارش مختصری از اجرای طرح کلان تولید ماهی قزل ‌آلای رنگین‌ کمان SPF و معرفی دستاوردهای آن که در حقیقت نوعی اجرای پدافند‌ غیرعامل در سطح کشور بوده، پیشنهاداتی در راستای ایجاد امنیت زیستی و جلوگیری از بیوتروریسم در حوضه شیلات و محیط زیست و کنترل مستمر و نظارت بیشتر ادرات ذیربط با همکاری نیروی انتظامی در خصوص ورود و خروج بهداشتی ماهی و تخم چشم ‌زده در سطح شهرستان به منظور پیشگیری از بیماری‌های نوظهور و کنترل بیماری ‌های موجود ارائه نمود.