به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز در نشست صمیمی با دکتر ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی که در تاریخ 28 مهر 1401 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران- ساری برگزار شد، حضور یافت. در این نشست رئیس و پرسنل سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، رؤسای مدیریت ها و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های زیر مجموعه، رؤسای مراکز پژوهشی و آموزشی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ... حضور داشتند. دکتر ساداتی نژاد در نشست صمیمی با کارکنان جهاد کشاورزی استان مازندران اعلام نمود: رسالت وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید است و نیروی انسانی ثروت وزارت جهاد کشاورزی است. وی ادامه داد: مأموریت های وزارت جهاد کشاورزی در بازار هم اضافه شد و این مأموریت بدون افزایش نیروی انسانی در بازار، به درستی رصد و عملیاتی شده است. دکتر ساداتی نژاد با بیان این که امروز محصول ایرانی با برند دیگر در دنیا به فروش می رسد، افزود: شخص رئیس جمهور نسبت به موضوع مهم کشاورزی که سبب خودکفایی محصولات می شود پیگیر هستند و مازندران در بخش بازار و صادرات محصولات کشاورزی با چالش جدی مواجه است که باید حل شود