به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رییس پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور – اهواز در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب، گفت: بر اساس سیاست‌های راهبردی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مبنی بر قطع وابستگی به خارج از کشور برای تهیه بذر این ماهی، تامین امنیت غذایی و رشد پایدار صنعت پرورش و مولدسازی این گونه و ایجاد گله مولدین را در دستور کار محققان پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور در محل ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) قرار گرفته است.

حسین هوشمند افزود: در سال‌های اخیر بچه ماهیان این گونه به کشور وارد شده و به صورت محدود در برخی از استان‌های ساحلی جنوب کشور از جمله استان خوزستان در استخرهای خاکی و قفس‌های دریایی پرورش یافته‌ا‌ند که با نتایج نسبتاً خوبی از لحاظ تولید در واحد سطح و بازماندگی همراه بوده است.

وی با بیان این که ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) وابسته به پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور با هدف توسعه پرورش ماهیان دریایی از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: هدف این ایستگاه، معرفی زیست فناوری مولدسازی، اهلی کردن، دستیابی به زیست فناوری تکثیر، پرورش لارو، نرسری و تولید بچه ماهیان دریایی بومی در ایران می‌باشد.

هوشمند ادامه داد: از اوایل دهه ۷۰ شمسی محققان ایستگاه به زیست فناوری تکثیرماهیان دریایی بومی نظیر ماهی هامور معمولی، پرورش لارو و بچه ماهی این گونه دست یافتند و در اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز زیست فناوری تکثیر و پرورش ماهیان بومی شانک زرد باله و صبیتی به دست آمد.

به گفته وی، تمام مراحل مولدسازی ماهی باس دریایی آسیایی از زمان بچه ماهی یک گرمی تا مولدین ۳ تا ۷ کیلوگرمی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) انجام شده است و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) پس از تخم‌ریزی مولدین به بیش از ۵۰۰ هزار لارو یک روزه دست یافته و اکنون گروه نخست بچه ماهیان، سنی در حدود ۳۰ روز دارند.

هوشمند تاکید کرد: با توجه به جمعیت موجود، امکان تأمین مولد برای هشت کارگاه تکثیر ماهی دریایی با ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون بچه ماهی وجود دارد ضمن آن که انتقال دانش فنی مولدسازی و تکثیر و پرورش لاروی این ماهی به بخش خصوصی متقاضی توسط محققان ایستگاه نیز امکان‌پذیر است.

وی گفت: با دستیابی به دانش فنی تولید مولدین این گونه در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره)، در صورت تامین اعتبار و زیرساخت‌های لازم امکان تولید انبوه بچه ماهی باس دریایی آسیایی در داخل کشور و خودکفایی در تولید بچه ماهی طی سه سال آینده محقق خواهد شد.

رییس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور – اهواز، عنوان کرد: با توجه به دانش فنی به دست آمده و پشتوانه علمی محققان، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور به بخش خصوصی متقاضی سرمایه‌گذاری و احداث مراکز تکثیر ماهیان دریایی با محوریت ماهی باس دریایی آسیایی اطمینان می‌دهد که از مشاوره‌های علمی و فنی رایگان این پژوهشکده برخوردار خواهند بود.

وی با اشاره به این که ماهی باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) از گونه های مهم پرورشی در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه به شمار می‌رود، اذعان داشت: باس دریایی آسیایی که در استرالیا نیز با نام باراموندی شناخته می شود یکی از گونه‌های خانواده Centropomidae بوده که برای پرورش از پتانسیل خوبی برخوردار است.

هوشمند گفت: این ماهی با رشد سریع و مقاوم به تغییرات شوری (euryhaline)، به صورت گسترده ای در منطقه هند و آرام غربی (Indo-west pacific) از خلیج فارس تا چین، تایوان، پاپوآ گینه نو و استرالیای شمالی پراکنده شده و توانایی سازگار شدن به پرورش در استخرهای خاکی و قفس در محیط های دریایی، لب شور و آب شیرین از ویژگی‌های بارز این ماهی است.