ه گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر محمود بهمنی، رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی حکمی از طرف دکتر "سید محمد آقا میری"  معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی به عنوان عضو  شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی  منصوب شد.
در این حکم آمده است :
با عنایت به ماده 4 آیین نامه تشکیل شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی به شماره 401/10/38728 مصوب 1401/4/23 در راستای توسعه تحقیقات  راهبردی و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی به عنوان عضو شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به ایزد متعال و استفاده از توانمندی های موجود در راستای ارتقاء تحقیقات و فناوری های دامپزشکی موفق و موید باشید.