به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، ساعت 11:45 سی ام تیر ماه 1401 دکتر حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آیاد به همراه تعدادی سرمایه گذار و برخی از مسئولین شهرستان تنکابن از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور بازدید نمودند. در ابتدا خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز ضمن خوشامدگویی، معرفی مرکز و اشاره به جایگاه ملی و بین المللی آن به ارائه دستاوردهای شاخص تحقیقاتی مرکز در خصوص ماهی آزاد دریای خزر و قزل آلای رنگین کمان از بدو تأسیس تا کنون پرداختند. سپس به مهمترین فناوری های قابل ارائه مرکز شامل تکثیر و پرورش ماهی آزاد دریای خزر، تولید جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزر و تولید تخم چشم زده بارور، با سلامت بالا و دارای شناسنامه ژنتیکی ماهی قزل‌آلای رنگين‌کمان به بخش خصوصی اشاره نمودند و خواستار مساعدت رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی جهت تحقق اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان مازندران جهت تولید تخم چشم زده بارور، با سلامت بالا و دارای شناسنامه ژنتیکی ماهی قزل‌آلای رنگين‌کمان و تولید بچه ماهی آزاد دریای خزر به منظور پشتبانی از صنعت پرورش ماهیان سردآبی کشور شدند. در خاتمه نیز به توانمندی های مرکز در حوزه پرورش ماهی در قفس و توسعه اقتصاد دریامحور اشاره نمودند. در ادامه دکتر حسینی، ضمن تشکر از گزارش ارائه شده به برخی از اقدامات کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در خصوص توسعه آبزی پروری و توسعه اقتصاد دریامحور، تکمیل زنجیره تولید و ... اشاره نمودند. سپس مهندس زمینی، یکی از سرمایه گذاران حاضر در جلسه خواستار ارائه توضیحات بیشتر توسط خانم دکتر لشگری در خصوص میزان فعلی و افق پیش رو تولید ماهی در قفس و میزان سرمایه مورد نیاز جهت پرورش ماهی آزاد در دریای خزر شدند. در پایان آقای دکتر حسینی به هیأت همراه خود ابلاغ نمود که برنامه ریزی شود خانم دکتر لشگری در جلسات مرتبط با آبزی پروری و توسعه اقتصاد دریا محور شرکت نماید و از نظرات ایشان جهت تکمیل طرحهای پیشنهادی مرتبط استفاده شود.