در این مراسم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، معاونت تحقیقات برنج کشور (آمل)، پژوهشکده مرکبات و میوه های گرمسیری، مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن، مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز و سه شرکت دانش بنیان شامل: شرکت کشت بافت نیشا، فناوریاران دشت هراز، شرکت اکسیر ساز شمال آخرین دستاوردهای تحقیقاتی خود را در معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار دادند.

در این مراسم مهندس عنایتی ریاست جهاد کشاورزی مازندران، دکتر کریمی مدیر کل اقتصادی استانداری مازندران، دکتر رمضانپور ریاست مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، مهندس مهاجر رئیس اتاق بازرگانی استان، دیگر مدعوین استانی و جمعی محققین و اعضای هیأت علمی بخش های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی استان حضور داشتند.

در این گردهمایی دکتر محمودرضا رمضانپور ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان در جلسه، اهم دستاوردهای تحقیقاتی و اثرگذاری اقتصادی آن ها در اقتصاد کشاورزی استان اشاره نمودند.

در ادامه حجت الاسلام حاجیپور نماینده محترم ولی فقیه در مراکز آموزشی و پژوهشی استان نیز در خصوص اهمیت تحقیقات و اثر آن بر تولید استان مطالبی را بیان داشتند.

پس از آن آقای دکتر ولی اله رامئه معاون پژوهش و فناوری مرکز نیز در خصوص فناوری تولید بذر و معرفی ارقام زراعی مطالبی را به سمع و نظر حاضرین رساندند .

سپس مهندس عنایتی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ضمن جمع بندی مطالب در خصوص اثر گذاری تحقیقات در حوزه تولید و لزوم ترویج بیشتر دستاوردهای تحقیقاتی جدید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی های نوین در بخش تولید اشاره داشتند.