به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، 25 خرداد 1401 نشست علمی تخصصی به مناسبت روز جهانی مهاجرت ماهیان توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست دکتر میثم عرفانی، عضو هیأت علمی گروه اکولوژی این مرکز سخنرانی خود با عنوان "مهاجرت ماهی آزاد دریای کاسپین، موانع و راهکارها" را ارائه نمود. انواع مهاجرت و الگوی مثلثی مهاجرت آزاد ماهیان، فاکتورهای مؤثر در مهاجرت آزاد ماهیان به بالادست رودخانه‌ها، مکانیسم‌های جهت‌یابی و یافتن رودخانه‌های محل تولد (Natal River)، مناطق پراکنش ماهي آزاد در درياي کاسپین، اهمیت اکولوژیک رودخانه چشمه‌کیله، چرخه زندگی ماهی آزاد دریای کاسپین، مهمترین عوامل کاهش مهاجرت این ماهی به رودخانه‌های حوضه جنوبی دریای کاسپین و وضعیت ذخایر طبیعی این گونه در طبقه‌بندی IUCN که در لیست قرمز و در محدوده در معرض خطر انقراض (Critically Endangered) می‌باشد، از جمله موارد مطرح شده در این سخنرانی بود. در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بازسازی ذخاير گونه‌های در معرض خطر انقراض و راهکارهایی جهت بهبود مهاجرت و افزایش ذخایر ماهی آزاد دريای کاسپین توسط این محقق پیشنهاد گردید.
http://www.ifsri.ir/news/view-55808.aspx