به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد، عضو هیأت علمی این مرکز در اواخر سال 1400 موفق به دریافت گرنت از برنامه تحقیقات و نوآوری افق اتحادیه اروپا در قالب پروژه ASSEMBLE Plus گردید و روز سه شنبه 3 خرداد 1401 جهت بازدید تحقیقاتی از Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) وابسته به دانشگاه پورتو به کشور پرتغال اعزام گردید. هدف از این بازدید آشنایی بیشتر با روش های پیشرفته ژنتیک مولکولی، برقراری ارتباط و تعامل با محققین بین المللی جهت بهره مندی از دانش روز دنیا و انتقال آن به داخل کشور به منظور توسعه آبزی پروری دانش بنیان می باشد.