به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، روز یکشنبه مورخ 8 خرداد 1401، دکتر بهمنی گزارش عملکرد سال 1400 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه داد.
در این جلسه که با حضور رئیس و معاونین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، رئیس موسسه به همراه معاونین به تشریح عملکرد سال 1400 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در حوزه های پژوهش و فناوری، ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی و برنامه ریزی و پشتیبانی پرداخت.
ابتدای جلسه با ارائه گزارش دفتر معاونت پژوهش و فناوری موسسه شروع شد که به برگزاری 28 جلسه کمیته علمی_ فنی شامل بررسی اسناد و عملکرد پروژه ها، بررسی گزارشات نهایی، بررسی گزارشات علمی، بررسی اطلاعات پروژه ها، بررسی دستور العمل ها و آیین نامه ها، 319 مورد مصوبات جلسه کمیته علمی_ فنی، 252 طرح و پروژه در حال اجرا شامل (27 طرح و 9 پروژه ملی و 16 پروژه استانی)، 80 مورد فروست، 171 عنوان مقاله انگلیسی و 221 مقاله فارسی شامل: علمی_ پژوهشی و علمی_ ترویجی در سال 1400 اشاره شد. در ادامه، دستاوردهای سال 1400 تشریح شد که اهم آن ها عبارت بودند از :
تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه بیماری های ویروسی در ماهیان، نمونه خرگوش پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان
تولید کیت تشخیص سریع بیماری VHS در ماهی قزل الای رنگین کمان. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی _ گیلان
انتقال دانش فنی تکثیر و پرورش کپور ماهی اصلاح نژاد شده تاتا به صنعت کپور ماهیان استان گیلان. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان
دانش فنی تکثیر، پرورش ماهی سوف سفید. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان
تولید کیت مولتی پلکس تشخیص بیماری لکه سفید میگوی پرورشی پا سفید غربی. پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر
تولید بذر اتو واکسن استرپتوکوکوزیس و یرسینوزیس ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی هراز مازندران. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری
انجام گشت تحقیقاتی دریای خزر با کشتی گیلان بعد از 11 سال با همکاری پژوهشگاه اقیانوس شناسی. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری
تولید شبه نر ماهی قزل آلای رنگین کمان و بچه ماهیان تمام ماده. مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری_ یاسوج
دانش فنی تولید بذر اتو واکسن ماهیان دریایی مزرعه پرورش ماهی در قفس طرح توسعه نیکسا. پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور _ اهواز
معرفی جیره اقتصادی غذایی فرموله شده ماهی کپور معمولی با پروتئین کنجد. پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور_ اهواز
برآورد ذخیره و میزان قابل استحصال از جمعیت خیار دریایی. مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار
فرمولاسیون ویتامین E افزاینده ماندگاری زی توده آرتمیا در شرایط انجماد. مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه
انتقال دانش فنی پرورش آرتمیا در استخر های ژئوممبران با آب نامتعارف کشاورزی آران بیدگل کاشان. مرکز تحقیقات آرتمیا کشور_ ارومیه
بانک سیست جمعیت های مختلف آرتمیای کشور و 52 منطقه از جهان. مرکز تحقیقات آرتمیای کشور _ ارومیه
مولد سازی ماهی سوکلا به منظور معرفی به قفس های دریایی. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس
تولید پروبیوتیک حاوی سویه های استروپتومایسس میگوی پا سفید غربی. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس
دکتر بهمنی در ادامه گزارش عملکرد دفتر معاونت ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی را با اجرای 13 سایت و مزرعه الگویی_ ترویجی، اخذ 11 فروست، بارگذاری 15 عنوان محتوای ترویجی در سامانه انتشارات، 390 عنوان بارگذاری شده در تالار ترویج، برگزاری 12 سخنرانی در حوزه پرورش ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، گرمابی، میگو و ماهیان زینتی و صید و صیادی در قالب 6 دوره، 370 نفر روز آموزش، اجرای کارگاه های آموزشی_ ترویجی برای بهره برداران با بیش از 9000 نفر ساعت آموزش عنوان کرد. در حوزه تجاری سازی و انتقال فناوری، باز فعال نمودن مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان پس از 8 سال توقف فعالیت، تجاری سازی دانش فنی تولید فرآورده های شیلاتی، راه اندازی مشارکتی مرکز ملی فرآوری آبزیان، مشارکت در تولید محصول فناورانه پروبیوتیک میگو، مشارکت در برگزاری رویداد نیاز فناورانه صنعت آبزیان، اجرای طرح بررسی زمینه های ایجاد زیست بوم کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه شیلاتی، انتخاب ایده فناورانه موسسه در جشنواره طرح توانمند سازی کارآفرینان و فناوران را از اهم فعالیت های این حوزه در سال 1400 عنوان کرد.
از موارد دیگری که در جلسه مطرح شد انعقاد 26 قرارداد پژوهشی با نهادهای مختلف، جذب 5 هیات علمی جدید، تبدیل وضعیت استخدامی و جذب نیرو، پیگیری موارد مربوط به کشتی گیلان و فردوس1 اعم از پیگیری مجوزهای مربوطه، تعمیرات و انجام گشت های تحقیقاتی بود که رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به آن اشاره داشت.