به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور ساعت ۱۴:۳۰ پنج شنبه ۱۴۰۱/۲/۸ جلسه شورای تحقیقات استان مازندران با حضور دکتر خیام نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر احمدی صومعه، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، دکتر دالوند، مشاور سازمان، دکتر رمضانپور، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و رؤسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی استان مازندران (دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور؛ دکتر آقاجانزاده، رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری؛ دکتر خسروی، رئیس معاونت برنج آمل؛ دکتر صفری، معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دکتر رعیت پناه، رئیس مرکز ترویج هراز) در مرکز آموزش جهاد کشاورزی سلمان شهر برگزار شد.
در ابتدا به‌ ترتیب رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، رئیس معاونت برنج آمل، معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و رئیس مرکز ترویج هراز به ارائه گزارش عملکرد و معرفی دستاوردهای واحد های تحت مدیریت خود پرداختند.
در این جلسه خانم دکتر لشگری ضمن معرفی کوتاه مرکز و جایگاه ملی و بین المللی آن به عنوان مرکز راهبری شبکه مراکز آبزی پروری آسیا اقیانوسیه (ناکا)، به علت جانمایی مرکز در استان مازندران و بالادست رودخانه چشمه کیله شهرستان تنکاب اشاره کردند و به بیان چالش های صنعت سردآبی کشور و استان و دستاوردهای شاخص مرکز در حوزه های ماهی آزاد، ماهی قزل آلا و تخم چشم زده SPF قزل آلا جهت رفع چالش ها و اهمیت مولدسازی، بهگزینی و تولید انبوه ماهی آزاد دریای خزر جهت توسعه اقتصاد دریا محور پرداختند.
در انتها دکتر خیام نکویی ضمن تقدیر و تشکر از بیان گزارش عملکرد رؤسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی استان، با ارائه رهنمودهای کلیدی به تبیین سیاست های سازمان تات در راستای عملیاتی نمودن شعار سال (تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین) پرداختند و مراکز تحقیقاتی را به عنوان محوری ترین ابزار کشاورزی دانش بنیان معرفی نمودند. ایشان وظایف مراکز تحقیقاتی را تعامل با سازمانهای اجرایی استان، حل چالش های بخش تولید و حفظ و حراست از عرصه های تحقیقاتی دانستند و به همکاری و مشارکت با بخش خصوصی جهت اجرایی نمودن یافته ها تأکید نمودند و ارتباط و همکاری بیشتر مراکز تحقیقات شیلات با سازمان شیلات ایران و بخش خصوصی را جهت افزایش تولید گوشت و تخم چشم زده ماهی و پرورش ماهی در قفس لازم و ضروری دانستند.