مراسم تودیع و معارفه رییس مرکز ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با حضور دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان، دکتر جعفری معاون پژوهش و فناوری، رئیسان برخی از موسسه ها ، پژوهشکده ها، پژوهشگاه و مدیران کل دفاتر ستادی چهارشنبه 24 فروردین     1401 در سالن اندیشه برگزار شد.

دکتر سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان ضمن تقدیر از تلاش های  دکتر محمد جعفرآقایی و همکاران ایشان در تاسیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشوریادآور شد : تاسیس و بنیانگذاری مرکز جدید سختی های خاصی دارد که بدون پیگیری و اهتمام و ازخودگذشتگی این فرآیند زمان برو پیچیده محقق نمی شود به ویژه در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی  که اقدامی ارزشمند در معادلات سازمان تات است  و لازم است برای ارتقای این جایگاه به یک جایگاه جهانی اهتمام ورزید.    

وی در ادامه سخنان خود انتظارات سازمان از مدیریت جدید این مجموعه را مورد اشاره قرار داد و افزود: در نخستین گام انتظار می رود به نحو احسن در انجام ماموریت هایی که قانون بر عهده مجموعه گذاشته است تسریع شود و بتوان تبادلات ژرم پلاسم و ذخایر ژنتیکی را با یک رویه استاندارد و با حفظ منافع ملی سازماندهی کرد.

رئیس سازمان با تاکید بر حمایت از بانک های ژن موسسه های تحقیقاتی تابعه سازمان  افزود: لازم است یک فرمت یکسان در مستندسازی و تبادلات در حوزه‌ های مختلف صورت پذیرد و مجموعه ذخایر ژنتیکی به یک جایگاه قابل قبول در سال ۱۴۰۱ دست یابد.

دکتر خیام نکویی ضمن معرفی دکتر صابر گلکاری به عنوان رئیس جدید مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ضمن برشمردن سوابق علمی و اجرایی ضمن برشمردن سوابق اجرایی و توانمندی های ایشان برای وی در این مسئولیت مهم آرزوی موفقیت کرد.

دکتر حسین جعفری معاون پژوهش و فناوری سازمان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات دکتر محمد جعفرآقایی در تأسیس و تکمیل دستورالعمل های مرکز ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی، برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.  

وی با اشاره به سوابق درخشان دکتر صابر گلکاری در حوزه‌های مختلف تحقیقاتی و مدیریتی در موسسه دیم و پژوهشگاه بیوتکنولوژی، ابرازامیدواری کرد در اجرای وظایف محوله و ماموریت های پیش رو موفق باشند.

دکتر محمد جعفرآقایی اقدام های صورت گرفته در دوران مسئولیت خود در تاسیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور را مورد اشاره قرار داد و از همکاری همه همکاران و رئیسان موسسه ها که دراین مدت ایشان را در شکل گیری این مرکز نوپا مورد حمایت قرار دادند تشکر و قدردانی کرد.  

 دکتر صابر گلکاری سرپرست مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن تشکر و قدردانی از اقدام های انجام شده در مدیریت این مرکز، ابراز امیدواری کرد در مسئولیت جدید وظایف موحوله را در جهت پیشرفت و نقش آفرینی موثر تحقیقات کشاورزی به نحو احسن به انجام برساند.  

در پایان این مراسم با حضور  دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان ، لوح تقدیر به دکتر محمد جعفرآقایی اعطا و حکم مسئولیت دکتر صابر گلکاری به عنوان سرپرست مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به وی ابلاغ شد.

روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی