به‌ گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در این بازدید در این بازدید خانم دکتر سلطنت نجار لشگری، محقق معین این مرکز در بخش شیلات مرکز جهاد کشاورزی لتاک (بلده) شهرستان تنکابن و عضو کمیته شیلات و آبزیان محققان معین و آقای دکتر میثم عرفانی، محقق معین این مرکز در بخش شیلات مرکز جهاد کشاورزی مرزن آباد شهرستان چالوس و عضو کمیته شیلات و آبزیان محققان معین پیرو برنامه ریزی قبلی و پس از انجام هماهنگی های لازم به مزرعه تفریخ و پرورش ماهی سردآبی بهاور با مدیریت خانم سعیده بهرامی واقع در روستای اکبرآباد شهرستان تنکابن عزیمت نمودند و در خصوص شرایط موجود و ظرفیت های پرورشی مباحث مختلفی مطرح شد.
مزرعه با ظرفیت اسمی 25 تن پروار و 1125000 عدد تخم ماهی قزل آلا در بخش جنوبی روستا واقع شده است. منبع آب آن چاه با دبی 12 لیتر بر ثانیه و میانگین دمای 15 درجه سانتیگراد بوده و دارای 2 سالن جداگانه (سالن پرورش شامل 6 عدد حوضچه 8 ضلعی با قطر 8 متر و ارتفاع 2/5 متر و سالن تفریخگاه شامل 8 عدد حوضچه 8 ضلعی با قطر 1/8 متر و ارتفاع 1 متر و 5 کانال مستطیلی به ابعاد 1×3/5×1/5 متر با خروجی های مجزا) مجهز به سیستم هوادهی، درام فیلتر و UV می باشد. ضدعفونی استخرها با استفاده از بنزالید و ضد عفونی لارو، بچه ماهیان و ماهیان پرواری با استفاده از نمک، هالامید و فرمالین انجام می شود. برای تغذیه ماهیان از غذای شرکت کیمیاگران طبق جدول غذادهی ماهیان قزل آلا استفاده می شود. همچنین کلیه موارد بهداشتی ورود و خروج افراد، تجهیزات، نهاده های مصرفی و ماشین آلات رعایت می شود.
گفتنی ‌است در این بازدید مشکلات عمده مشاهده شده شامل موارد زیر بود:
- عدم سنجش منظم فاکتورهای مهم فیزیکی و شیمیایی آب
- افزایش درجه حرارت آب ورودی و کاهش شدید اکسیژن محلول آب در حوضچه های پرورش و شروع تلفات در جمعیت ماهیان پرواری
- بالا بودن سختی کل (کربنات کلسیم و منیزیم) آب
- عدم پاسخگویی مناسب دامپزشکان و آزمایشگاههایی که به آنها مراجعه شده جهت حل مشکل بیماری و تلفات
- هزینه های مازاد مزرعه مانند هزینه های انعقاد قرارداد با مسئول بهداشتی که اصلاً مراجعه و نظارتی ندارد و عملاً اداره دامپزشکی شهرستان خدمات می دهد
- بیمه اجباری تخم و لارو بدون در نظر گرفتن درصد تلفات و هزینه های اضافه ای که به مزرعه دار تحمیل می شود و متعاقب آن بالا رفتن قیمت خرید محصولات توسط مزرعه دار دیگر
- نوسانات ارز و قیمت بالای نهاده های مصرفی
- مهیا نبودن بازار فروش و در نتیجه بالا رفتن تراکم در مزرعه، بروز تلفات و ... که منجر به خسارت می شود.
در پایان بازدید توصیه‌های فنّی زیر ارائه گردید:
- سنجش منظم فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب توسط کارشناس مربوطه
- کاهش سطح آب حوضچه ها به منظور جبران کمبود اکسیژن محلول آب
- سنجش مجدد سختی کل آب (کربنات کلسیم و منیزیم) توسط کارشناس مربوطه
- راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز موجود
- راه اندازی دستگاه های هواده موجود
- استفاده از نمک برای ضد عفونی
اثربخشی بازدید:
جهت ارائه نظر در خصوص اثرسنجی بازدیدها می بایست شرایطی فراهم گردد که تیم محققان معین از ابتدا تا پایان هر دوره تولید در فواصل زمانی معین از مزارع مورد نظر بازدید نموده تا بتوانند اثربخشی حضور خود و توصیه های ارائه شده را ارزیابی نمایند.