طی حکمی از سوی دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان ، آقایان دکتر عبدالله مخبر به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان و دکتر مجید ولدان به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،دکتر محسن جهانشاهی نایب رئیس و دبیر کمیته راهبردی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدند.

دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان با قدردانی از اقدامات دکتر مجید ولدان، حکم دکتر عبدالله مخبر به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی را به وی ابلاغ کرد.

رئیس سازمان اهم رویکردهای مورد انتظار از این معاونت را برشمرد و تقویت برنامه محوری و اصلاح فرآیندها متناسب با سیاست ها و برنامه های کلان بخش کشاورزی ، متنوع سازی منابع اعتباری و درآمدی ، ارتقا خود اتکایی از طریق ارتقای بهره وری اقتصادی منابع و توسعه فعالیت های پژوهشی با رویکردهای نوین را خواستار شد.

دکتر خیام نکویی ضمن ابلاغ حکم دکتر مجید ولدان به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور از راه اندازی این پارک در آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تقویت تعاملات فی ما بین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، برنامه ریزی های لازم برای ارتقای ضریب نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با حمایت ازصاحبان ایده های فناورانه و شرکت های دانش بنیان و فن آور محور ، بسترهای لازم برای توسعه مدل های زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای کشاورزی فراهم شود.

همچنین در این جلسه حکم ابلاغ دکتر محسن جهانشاهی نایب رئیس و دبیر کمیته راهبردی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی توسط دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان به وی ابلاغ شد.

روابط عمومی تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی