به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر بهمنی در این مراسم، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و گرامی داشت هفته پژوهش، گفت: یکی از اتفاقات سال جاری، تغییر ساختار و معماری موسسات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است که موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سعی دارد چارچوب جدید را بر اساس صلاح موسسه و با نگاه به آینده به تصویب برساند.
وی افزود: در این راستا از همکاران انتظار می رود که با مسیر سیاست های موسسه همراستا بوده و مانند گذشته، تعصب ملی داشته باشیم نه تعصب فردی.
دکتر بهمنی با بیان اینکه موسسه با کمبود نیرو مواجه شده است، عنوان کرد: این کمبود، موجب شده که بسیاری از همکاران فشار کاری مضاعفی را متحمل شده و به نظر نمی رسد جذب نیروهای جدید، به شکلی باشد که تمام مشکل را حل کند. بنابراین از همکاران خواستاریم تا با سعه صدر و تاب آوری، در عین پایبندی به اخلاقیات و حفظ رقابت سالم، برای عبور از این بحران، موسسه را یاری کنند.
همکاری بیشتر با شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی، همکاری با سایر مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و...، تصویب پروژه ها بر مبنای حل حداقل یکی از مشکلات شیلات کشور و کمک به افرادی که بهره وری پایین تری دارند و استفاده از خرد جمعی، از توصیه های دکتر بهمنی به محققان بود تا بتوان این کشتی را با موفقیت هدایت کرد.
وی در پایان، از سه نکته مهم برای همکاران پرده برداشت: در نظر گرفتن اولویت های شیلاتی کشور برای محققان، تد.وین طرح جامع فرآوری آبزیان با محوریت راه اندازی مشارکتی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان (یونیدو) و تعیین تکلیف تفاهم نامه های منعقد شده در سال جاری از طرف ستاد موسسه و مراکز و پژوهشکده ها با مجموعه های دیگر تا حداکثر دو ماه آینده.
در ادامه دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، نحوه انتخاب و گزینش افراد برتر در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی را تشریح کرد و گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته امسال 30 نفر از همکاران در حوزه های مختلف پژوهشی انتخاب شده اند که همگی طی دو سال گذشته، متناسب با شاخص های تعیین شده نسبت به همکاران شان، امتیاز بالاتری گرفته اند.
سپس همکاران حاضر در جلسه و نیز همکارانی که به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند، به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
برای آگاهی از افراد برتر منتخب، اینجا کلیک کنید