عاون پژوهش و فناوری  مؤسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور در گفتگو با  خبرنگار مهر  گفت: ایران در صید  تون  ماهیان در غرب اقیانوس هند، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

محمود حافظیه با اشاره به اینکه سهم ایران از صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند حدود ۲۱ درصد برآورد می‌شود، افزود: این سهم از کل اقیانوس هند، ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود. به عبارتی ایران رتبه دوازدهم صید جهانی تون ماهیان و رتبه دوم این صید در کل اقیانوس هند را به ثبت رسانده است.

حافظیه با بیان اینکه میزان صید تخلیه شده سطحزیان درشت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۶ هزار تن است، افزود: این در حالی است که میزان گفته شده در سال ۱۳۷۶ حدود ۶۱ هزار تن برآورد شده است که شامل گالیت، سارم، منقار ماهیان، تون ماهیان و شبه تون ماهیان می‌شود. ضمن اینکه بیش از ۲۴۷ هزار تن از سطحزیان صید شده به تون ماهیان اختصاص دارد.

وی تعداد شناورهای ایران را یک هزار و ۳۱۲ فروند دانست و عنوان کرد: تورهای گوشگیر بیشترین سهم را در صید تون ماهیان دارند. در حالی که کمتر از ۵ درصد صید این گونه از ماهیان، با روش لانگ لاین انجام می‌گیرد. البته سهم شناورهای صنعتی در این میزان به دلیل کارایی کم این شناورها ناچیز است.

کاهش ذخایر تون ماهیان در دنیا، ارزش افزوده پایین، راهبردهای ضعیف مدیریت و حفاظت از ذخایر تون ماهیان، میزان بالای صید غیرقانونی، گزارش نشده و تنظیم نشده و نیز میزان بالای صید ضمنی کوسه‌ها، لاکپشت ها، مرغان دریایی و دیگر گونه‌ها، از مهمترین چالش‌های صید تون ماهیان در کشور به شمار می‌رود که معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در این نشست به آنها اشاره کرد.

حافظیه در ارتباط با سیاست گذاری‌های مورد نیاز در بخش صید و مدیریت ذخایر، اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد کل صید تون ماهیان توسط شناورهای کلاس لنج و قایق صورت می‌گیرد، از این رو ثبت دقیق داده‌های صید در مدیریت و برنامه ریزی صید از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین با توجه به الزام کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند در مورد تغییر روش صید از گوشگیر به لانگ لاین، ضروری است با ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مهم در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار بگیرد.

وی ادامه داد: توانمند سازی و بالابردن امکانات رفاهی و درمانی نیروهای انسانی بر روی شناورهای صیادی سنتی و مکانیزه کردن صید لانگ لاین تون ماهیان در شناورهای صیادی با تجهیز سیستم‌های نگهداری مناسب ماهی در دریا از جمله راهکارهای مناسب در راستای ایجاد ارزش افزوده برای صید و نیز تشویق جامعه صیادی به منظور به کار گیری روش صید لانگ لاین به شمار می‌رود.

خبرگزاری مهر