به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در این حکم آمده است: تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان یکی از عمده ترین فعالیت های آبزی پروری در کشور بوده و پردازش هدفمند به موضوع اصلاح نژاد این‌گونه، از ضروریات توسعه پایدار آن محسوب می گردد.
نظر به سوابق علمی و اجرایی و تلاش‌های جنابعالی در راستای تولید قزل آلای عاری از عوامل بیماری زای خاص (SPF) که از جمله اقدامات ضروری در جهت تحقق برنامه اصلاح نژاد گونه مذکور در کشور محسوب می گردد، مسئولیت هماهنگی و مدیریت تحقیقات ملی اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان با تاکید بر راه اندازی پایلوت تحقیقاتی در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج به شما واگذار می گردد.
امید است با توجه به ظرفیت‌های ملی و تعامل با نهادهای دولتی، اتحادیه ها تعاونی ها و بخش خصوصی ذینفع، در جهت تدوین و اجرای برنامه های مورد نیاز تحقق این فعالیت مهم موفق باشید.