وزیر جهاد کشاورزی در پیامی، ۱۴ مهرماه روز ملي دامپزشکی را به فعالان حوزه دامپزشکی کشور تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مجموعه دامپزشکی کشور، تمامی توان و پتانسیل های موجود را به کار خواهد بست/ نیل به هدف والای "غذای سالم، انسان سالم" در جامعه از مسیر دشوار تحقق سلامت دام می گذرد که البته مجموعه دامپزشکی کشور نشان داده است توانمندی تحقق کامل آن را دارد.