به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو، شنبه سوم مهرماه 1400 ، مراسم افتتاحیه خط تولید
فرآورده های شیلاتی شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضاء با حضور معاونین وزیر، روسای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
کشاورزی و سازمان شیلات ایران، رئیس کمیسیون کشاورزی و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسامی، رئیس و
معاونین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیان، مدیر کل دامپزشکی، مدیرکل شیلات،
امام جمعه و فرماندار شهرستان بندر انزلی، مدیرکل سرمایه گذاری استانداری و جمعی دیگر از مدیران تحقیقاتی و اجرایی
استانی و ملی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان واقع در بندرانزلی برگزار شد.