در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر "علی اکبر مُتّکان" به سمت سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.