وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: حدود یک سوم از جمعیت ایران در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند/ بخش کشاورزی به عنوان بنگاه تولیدی همانند سایر بخش ها، قیمت تمام شده و درصد سود دارد/ دولت باید تامین کننده یارانه به مردم باشد و این یارانه نباید از جیب کشاورز به مردم داده شود/ تعیین رایزن کشاورزی در کشورهای هدف تجاری ضروری است/ با وزارت امور خارجه و وزارت صمت مذاکراتی را برای دریافت مجوز رایزن کشاورزی انجام دادیم/ این رایزن ها توسط وزارت جهاد کشاورزی معرفی و در سفارتخانه مستقر می‌شوند.