موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، برای همکاری در پروژه های مشترک، با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، قرارداد همکاری امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر بهمنی در حاشیه این جلسه، ضمن تاکید بر لزوم همکاری های مشترک بین مجموعه های تحقیقاتی، گفت: در ارتباط با زایدات و ضایعات حاصل از آبزیان، فعالیت های قابل توجهی توسط محققان علوم شیلاتی انجام گرفته که می تواند سرمنشا پژوهش های مشترک دیگری باشد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، افزود: اگرچه در این موسسه، بخش بیوتکنولوژی به صورت مجزا فعالیت می کند، اما سایر بخش ها نیز به تناسب کاری که انجام می دهند، از مسیر بیوتکنولوژی نیز گذر می کنند.
وی، فضای حال حاضر عرصه تحقیقات کشاورزی را برای همکاری های مشترک بین موسسات و مجموعه های تحقیقاتی، بسیار مثبت دانست و آمادگی موسسه متبوع خود را برای برگزاری نشست های تخصصی با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، برای رسیدن به اهداف مشخص، اعلام کرد.
دکتر بهمنی، پس از ارائه گزارشی مختصر از تاریخچه و مراکز و پژوهشکده های زیرمجموعه تحت مدیریت خود، اعلام کرد: معمولا ضایعات حاصل از بخش شیلات و آبزیان بین 35 تا 45 درصد برآورد می شود که گاهی این ضایعات ارزشی برابر و یا حتی بیشتر از خود ماهی دارد. بنابراین می توان با تعریف پروژه های همکاری و فعالیت های مشترک، از این پتانسیل به نحو احسن بهره برد.
در ادامه، دکتر اسماعیل خانیان، با اشاره به اینکه موسسات تحقیقاتی، در یک زنجیره قرار گرفته اند و فعالیت های شان به یکدیگر وابسته است، عمل جزیره ای را مردود شمرد و مرز بین موسسات را کمرنگ تر از گذشته دانست.
وی، تاکید کرد: دام ها از لحاظ اکولوژیک در چرخه دوم قرار می گیرند. بنابراین باید در ارتباط با تغذیه آنها به گونه ای عمل شود که در این مسیر با انسان ها وارد رقابت نشوند. به همین منظور، محققان علوم دامی، به استفاده از پسماندها برای خوراک دام روی آورده اند تا به مواد مغذی قابل راستفاده برای انسان ها خللی وارد نشود.
دکتر اسماعیل خانیان، ابراز امیدواری کرد که این قرارداد مشترک، بتواند به تغذیه دام با بهره برداری از جلبک ها مثمر ثمر باشد. در این صورت است که می توان در راه توسعه دامپروری، گامی اساسی برداشت.
سپس دکتر گلکاری، با استقبال از قرارداد همکاری، گفت: اینگونه همکاری ها می تواند در نهایت به هم افزایی و همسویی موسسات تحقیقاتی شده و در سطح کلان، توسعه کشاورزی را به ارمغان آورد.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، ادامه داد: از آنجا که سعی ما بر گسترش فعالیت های پژوهشگاه است، بنابراین به نظر می رسد بتوان پروژه های بیشتری را برای آینده تعریف و در قالب همکاری، آنها را اجرا کرد.
در پایان این جلسه، قرارداد طرح تحقیقاتی مشترک دستیابی به دانش فنی کشت اقتصادی ریزجلبک دونالیلا در سیستم های باز و فرآوری بهینه آن برای کاربرد در خوراک دام، طیور و آبزیان، به امضای سه جانبه رسید.