به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در روز دوشنبه 31 خرداد 1400، 217 عدد مولد ماده و نر پلاک گذاری شده، دارای شناسنامه ژنتیکی و با سلامت بالا ماهی قزل آلای رنگین کمان ‏ به­ منظور بهره­برداری از محصولات دانش­بنیان حاصل از اجرای طرح کلان ملی فناوری " تولید انبوه قزل ­آلای رنگین ­کمان عاری ‏از عوامل بیماری ­زای خاص ( SPF ) " در راستای افزایش بهره ­وری و توسعه پایدار صنعت تکثیر و پرورش ماهی قزل ­آلای ‏رنگین­ کمان، حفاظت از ذخایر ژنتیکی، تولید مولدین و تخم چشم زده نئومیل، ایجاد بانک اسپرم از مولدین نئومیل، تأمین بذر برای انجام فعالیت های اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان در کشور و حمایت از کالای دانش بنیان داخلی طی قراردادی فی ما بین مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری و مجری طرح کلان تولید ماهی قزل آلا SPF به مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری- یاسوج منتقل شد.