به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر مهناز ربانی ها یادداشت علمی با عنوان رودخانه جوی و اثرات آن در ایران، منتشر کرد. برای مطالعه این یادداشت، روی لینک زیر کلیک کنید:

/_WebAppFiles/portal/__DataUsers/ostavi/roodkhane.pdf