به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه 11 خرداد 1400 سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز در سال 1400 با حضور رئیس مرکز، دبیر و اعضاء شورای پژوهشی در سالن جلسات مرکز برگزار شد. در ابتدا خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در فاز دوم طرح کلان تولید ماهی قزل آلا SPF، جلسه 28 اردیبهشت شورای مدیران مؤسسه، آخرین وضعیت پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا و تصویب مرکز، اقدامات انجام شده در راستای اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی و رفع مشکل حقوقی زمین مرکز، اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد نخستین پایلوت مزرعه الگویی هوشمند در مرکز، قرارداد پژوهشی با با اداره کل شیلات استان مازندران در خصوص تعیین ضریب بازگشت شیلاتی ماهی آزاد، جذب اعتبارات و ..... را ارائه و بر انجام به موقع امور محوله توسط محققین و کارشناسان تحقیقاتی و ارائه گزارش های دقیق و علمی پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا به خصوص گزارشهای ماهانه طرح SPF تأکید نمودند. در ادامه به دستور کارهای جلسه شامل: 1- آشنایی با فعالیت های سازمان جایکا و نحوه تنظیم پروژه های همکاری با این سازمان و 2- تشکیل اتاق فکر پرداخته شد. در خصوص بند اول دستور جلسه مقرر گردید دکتر ملک پور کلبادی نژاد، رابط امور بین الملل مرکز با مؤسسه، اطلاعات دقیقی از سازمان هایی که امکان همکاری تحقیقاتی مشترک با آنها وجود دارد را در اختیار محققین مرکز قرارداده و تنظیم پروپوزال های مربوطه جهت ارائه به سازمان ها و در زمان تعیین شده در دستور کار قرار گیرد. در خاتمه اتاق فکر با 7 نفر از محققین مرکز (دکتر لشگری، دکتر حقیقی، دکتر ملک پور کلبادی نژاد، دکتر عرفانی، مهندس راست روان، مهندس بهرامیان و مهندس آژیر) تشکیل و مقرر گردید هر یک از اعضاء اتاق فکر به صورت ماهانه گزارشی در چارچوب دستور کارهای ذیل ارائه دهند:
 عملکرد پروژه های تحقیقاتی مرکز به همراه عکس، فیلم و خلاصه نتایج
 بررسی و نقد فعالیت های توسعه ای شیلات استان مازندران
 ارائه راهکارهای همکاری با دانشگاه ها و سایر واحدهای پژوهشی به منظور ارائه پروژه های مشترک
 رویکرد گذر از پروژه های بنیادی به سمت بروندادهای ترویجی و به خصوص فناورانه تجاری
 علل عدم انتقال دانش فنی به بخش های خصوصی با تحلیل SWOT و ارائه راهکار
جلسه ساعت 11:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت.