رئیس جمهور در آیین افتتاح طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید محصولات شیلاتی از ۸۸۵ هزار تن در سال ۹۲ با رشد ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۲۲ هزار تن رسیده‌. سرانه مصرف گوشت سفید و آبزیان در ایران از یک کیلوگرم در اول انقلاب به ۱۳ کیلوگرم افزایش یافته. افتتاح مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی می تواند با جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در تولید محصولات کشاورزی موثر باشد. بخش کشاورزی همانند سایر بخش ها در مسیر جهش تولید قرار دارد.