به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر مدنی، مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دکتر فرجادیان، مدیر عامل شتابدهنده استودیو کسب و کار و فضای کار اشتراکی (سریر) با اهداء لوح سپاس از تلاش هدایتگرانه و مؤثر دکتر سلطنت نجار لشگری به عنوان عضو شورای علمی رویداد ملی دریای برکت و همراهی ایشان در پیشبرد این رویداد تقدیر و تشکر نمودند.