به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، مهندس عزیزاله شهیدی فر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ماندران با اهداء لوح سپاس از خانم دکتر لشگری، رئیس این مرکز و همکارانشان بابت توسعه پروژه های شیلاتی در راستای اجرای برنامه ها و سیاستهای سال 1399 این سازمان تقدیر و تشکر نمود و خواستار تداوم حضور مؤثر ایشان و همکارانشان در راستای دستیابی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی شد.