به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه 30 فروردین 1400 دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز در سال 1400 با حضور رئیس مرکز، دبیر، اعضاء و مهمانان شورای پژوهشی در سالن جلسات مرکز برگزار شد. در ابتدا خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز ضمن تبریک به  مناسبت ماه مبارک رمضان به همکاران حاضر در جلسه، در خصوص ارائه منظم گزارش فعالیتهای ماهانه همکاران طرح کلان تولید ماهی قزل آلا SPF در قالب فرمت تعیین شده و گزارش فعالیتهای ماهانه کلیه کارکنان مرکز جهت بهره برداری در ارزشیابی سالانه تأکید نمودند و مشارکت کلیه محققین و کارشناسان تحقیقاتی مرکز را در پاسخگویی به موقع مکاتبات مؤسسه و مرکز در راستای اولویت های پژوهشی لازم و ضروری دانستند و اعلام کردند که محقق و کارشناس تحقیقاتی باید بازده و برونداد علمی قابل قبول داشته باشد. در ادامه با دکتر حقیقی، دبیر شورای پژوهشی مرکز سایر دستور کارهای جلسه شامل: بررسی فرم مقدماتی دو فقره پروژه تحقیقاتی تحت عنوان:

1- ارزیابی کیفیت آب رودخانه چشمه‌ کيله تنکابن با هدف تعیین مکان ‌های مناسب جهت رهاسازی بچه ‌ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo caspius

2- مطالعه تحلیلی با رویکردی جدید در شناسایی نقاط قوت، ضعف و پیشنهادات مدیریتی در بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر Salmo caspius  

و تکمیل فرم مقدماتي با موضوع توليد 100،000 عدد ماهي آزاد با وزن مناسب رهاسازي در قفس پرداخته شد و هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نظرات و پیشنهادهای علمی و کاربردی بسیار ارزنده‌ ای جهت اصلاح، تکمیل و ارتقاء علمی پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهاد شده ابراز نمودند و مقرر گردید مجریان محترم پروژه های بررسی شده (دکتر عرفانی و دکتر ملک پور کلبادی نژاد) حداکثر تا 31/01/1400 فرم های مقدماتی اصلاح و تکمیل شده را جهت ارسال به مؤسسه در اختیار دبیر شورای پژوهشی قرار دهند. همچنین مقرر شد برنامه توليد 100،000 عدد ماهي آزاد با وزن مناسب رهاسازي در قفس با برگزاری جلسات منظم کارگروه تخصصی ماهی آزاد مرکز تدوین و در اختیار رئیس مرکز قرار گیرد.