به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر محمود بهمنی، با اشاره به اینکه 98 درصد سبد صید ماهیان شمال، ماهی سفید و کفال هستند، گفت: متاسفانه طی سه دهه اخیر، ذخایر این ماهیان کاهش یافته و در سال آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.
به گفته دکتر بهمنی، مجموعه ای از عوامل، باعث بروز چنین مشکلاتی شده اند که عدم امکان مهاجرت ماهیان به خاطر دخالت انسان ها در مسیر رودخانه ها، صید غیرمجاز و بی رویه، آلوده شدن آب ها و شرایطی که نظم اکوسیستم را به هم می زند، از مهمترین آنهاست.
دکتر بهمنی، ادامه داد: طی دو سال اخیر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در یک طرح ترویجی با همکاری سازمان شیلات ایران، مطالعاتی را آغاز کرده که در آن با مشارکت جوامع محلی در خصوص تکثیر طبیعی و نیمه طبیعی ماهی سفید، اقدامات مهمی صورت می گیرد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، گفت: دردریای خزر و حوضه های آبریز آن به طور کلی 177 گونه وجود دارد که 80 گونه انحصاری، 54 گونه بومی و 43 گونه نیز غیر بومی هستند که وجود گونه های غیربومی، در اکثر مواقع، تعادل اکوسیستم منطقه را به هم ریخته و آرامش طبیعی آن را تشویش می کند.
وی با بیان اینکه در توسعه پایدار باید به ارکان مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توجه داشت، افزود: هر فردی باید خود را در مقابل محیط زیست، مسئول بداند زیرا ضامن بقای نسل بشر، محیط زیست است. محققان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیز با موسسه ای که سابقه 102 ساله دارد، نگاهی عمقی منطبق با توسعه پایدار را سرلوحه فعالیت هایشان قرار داده اند و برای موفقیت در این مسیر نیز نیاز است که به مسائل پژوهشی و مطالعات علمی، توجه بیشتری شود.