به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر میثم عرفانی، محقق این مرکز در دومین کنفرانس ملی یافته ‌های نوین زیست ‌شناسی که توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان از تاریخ 19 لغایت 20 اسفند 1399 با حضور متخصصان و پژوهشگران حوزه‌های متنوع علوم زیستی (شیلات و آبزیان، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، نانو بیوتکنولوژی، علوم جانوری، علوم گیاهی، محیط‌زیست و کشاورزی و ویروس‌شناسی و میکروبیولوژی) به صورت مجازی برگزار گردید شرکت و مقاله خود با عنوان " اولین گزارش دو گونه کرم کم ‌تار ( Annelida: Oligochaeta: Naididae ) از مصب رودخانه‌ های چشمه ‌کیله تنکابن و سردآبرود چالوس (حوضه جنوبی دریای خزر) " را از ساعت 10-20/9 روز چهار‌شنبه 20 اسفند 1399 به صورت سخنرانی ارائه نمود. در این سخنرانی عنوان شد:

کرم ‌های کم‌ تار آبزی یکی از مهمترین گروه‌ های درشت بی مهره‌گان کفزی در اکوسیستم‌ های آبی می ‌باشند و به عنوان شاخص کیفیت آب و همچنین منبع غذایی بسیار مهم برای ماهیان و سایر آبزیان به شمار می‌روند . گونه‌های Nais elinguis و Nais variabilis برای اولین بار از اکوسیستم‌ های آب‌ شیرین و لب‌ شور ایران گزارش می‌ شوند و فهرست ناچیز کم ‌تاران آبزی (Oligochaeta) ایران را تا 25 گونه، خانواده Naididae را تا 13 گونه و جنس Nais را تا 4 گونه ارتقا می‌دهند. در این مطالعه الگوی پراکنش این دو کرم‌ کم‌ تار در سه اکوسیستم رودخانه، مصب و دریا در حوضه جنوبی دریای خزر (رودخانه‌ چشمه‌کیله تنکابن و سردآبرود چالوس) در ارتباط با برخی عوامل محیطی در آب (دما و شوری) و رسوب (دانه‌بندی و مواد آلی کل) مورد بررسی قرار گرفت.